Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Anny w Bieczu

Szukaj

Idź do treści

Z życia parafii

Menu główne


1 czerwca rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe, które będą się odbywały w naszej parafii przez cały czerwiec codziennie po Mszach św. wieczornych o godz. 18,00, zaś w niedziele o godz. 16,00. W czerwcu poprzez nabożeństwo czerwcowe czcimy szczególnie Najświętsze Serce Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się ze średniowiecza, natomiast Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiana w obecnej formie pochodzi z XIX w. Została zatwierdzona przez papieża Leona XIII 2 kwietnia 1889 roku. On też dołączył do litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Pisząc o kulcie Serca Pana Jezusa należy też wspomnieć o nabożeństwie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Pan Jezus obiecał św. Marii Małgorzacie, że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach poświęconych Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Na górę

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w czwartek po niedzieli Najświętszej Trójcy. W tym roku główne uroczystości odbyły się w naszej parafii. O godz. 8,30 rozpoczęła się Msza św. na placu misyjnym, której przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Władysław Kret – proboszcz parafii Bożego Ciała w Bieczu. Po Mszy św. wyruszyła procesja do czterech ołtarzy ulicami naszej parafii: Parkową, Skłodowskiej, Królowej Jadwigi, Słoneczną i Tysiąclecia. Przedłużeniem tej Uroczystości jest Oktawa Bożego Ciała, podczas której do czwartku 2 czerwca po Mszach św. wieczornych o godz. 18,00 i w niedzielę o godz. 16,00 odbędą się procesje eucharystyczne na które wszystkich zapraszamy.>>>Galeria <<<

Na górę

Dnia 14 maja o godzinie 10,30 w Krakowie Bronowicach pochodzący z naszej parafii br. Klemens Wojciech Świerz wraz z trzema klerykami otrzymali święcenia diakonatu, które udzielił im ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej – ks. bp Roman Pindel. Po Mszy św. i wspólnych zdjęciach nowo wyświęceni diakoni wraz z rodzinami udali się na uroczysty obiad do refektarza seminaryjnego. Neodiakoni do święceń przygotowywali się poprzez rekolekcje, które odbyli w bieckim klasztorze. Niech Pan ich umacnia i prowadzi na obranej drodze, niech Duch Pański rozpala ich serca do dalszej służby Bogu.>>>Galeria <<<

Na górę

8 maja 2016 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego na Mszy św. o godzinie 11,30 sprawowanej przez o. proboszcza, uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 po raz pierwszy przyjęły Ciało Chrystusa. Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Aby godnie i świadomie przeżyć ten jeden z najważniejszych momentów w życiu chrześcijanina dzieci pierwszokomunijne zostały odpowiednio przygotowane w szkole i kościele przez s. Stellę i o. Piotra.>>>Galeria <<<

Na górę

W naszej parafii w dniach od 5 do 7 maja obchodziliśmy Dni Krzyżowe. Jest to nabożeństwo o urodzaje, które przypada na trzy dni przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Zgodnie z tradycją w tych dniach proszono Pana wracającego do Ojca, „aby wstawiał się za nami” (Hbr 7,25). Po mszach św. wieczornych z naszego kościoła wyruszyły procesje błagalne o urodzaje: w czwartek ze względu na złą pogodę nie udało się dotrzeć do figurki Matki Bożej na ulicy Binarowskiej, w piątek do krzyża na Nęckówce i w sobotę do figurki Matki Bożej na ulicy Polnej.

Na górę

W dniach od 29 kwietnia do 4 maja gościliśmy w naszym klasztorze braci kleryków V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie-Bronowicach: pochodzącego z naszej parafii br. Klemensa Świerza, br. Rafała Walucha, br. Krzysztofa Skwarło oraz br. Michała Laskowskiego. Rekolekcje poprowadził ks. Robert Zych. Klerycy przez udział w rekolekcjach przygotowują się do święceń diakonatu, które w maju tego roku otrzymają z rąk Księdza Biskupa Romana Pindla w Krakowie Bronowicach. Pamiętajmy o Nich w swoich modlitwach.

Na górę

Trzeciego maja w Polsce obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jest to oficjalny tytuł, który nadał Jej król Jan Kazimierz po obronie Jasnej Góry przed Szwedami, które przypisywano wstawiennictwu Maryi. Była to forma dziękczynienia za odzyskaną wolność oraz obecność w życiu Polskiego narodu. Pierwszego kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej: „Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram” obierając Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie.
Po raz pierwszy tytuł „Królowa Polski” użył papież Pius X w 1904 r., natomiast papież Pius XI ustanowił święto Matki Bożej Królowej Polski na 3 maja i zatwierdził formularz mszalny na tą uroczystość.>>>
Galeria <<<

Na górę

Zgodnie ze zwyczajem 30 kwietnia rozpoczynamy nabożeństwa majowe zwane „majówkami”, które odbywać się będą w naszej parafii przez cały maj codziennie po Mszach św. wieczornych o godzinie 18,00, zaś w niedziele o godzinie 16,00. Chociaż śpiewy na cześć Matki Bożej były znane już w V wieku, jednak dopiero na przełomie XIII i XIV wieku powstał pomysł, aby maj poświęcić Matce Bożej. W Polsce po raz pierwszy nabożeństwo majowe odprawiono w 1838 r. w Tarnopolu. Główną częścią majówek jest hymn ku czci Matki Bożej – „Litania Loretańska”, która jest pięknym zbiorem komplementów dla Maryi. Wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi Ją Bóg obdarzył.

Na górę

W środę 6. kwietnia 2016 r. na Mszy św. o godz. 17:00 w kościele św.św. Piotra i Pawła ks. bp Edward Białogłowski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży klas trzecich gimnazjum z naszej i z czterech innych parafii. Z naszej wspólnoty klasztornej w ceremoniach uczestniczyli o. proboszcz i o. Piotr.

Na górę

W niedzielę 10. kwietnia 2016 r. na zakończenie Mszy o godz. 10:00 o. Piotr poświęcił książeczki dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.>>>Galeria <<<

Na górę

We wtorek 12. Kwietnia 2016 r. Mszą św. o godz. 18:00 rozpoczęliśmy dziewięciotygodniową nowenną przed świętem św. Antoniego (13 czerwca). Po Mszy św. został wystawiony Najświętszy Sakrament, odmówiliśmy modlitwy nowennowe i przeszliśmy w procesji za zmartwychwstałym Panem obecnym w Eucharystii. Kazania w tym roku głosi o. Zygmunt.

Na górę

W dniach od 13 do 16 marca w naszym kościele miały miejsce rekolekcje parafialne, a od 14 do 16 marca rekolekcje szkolne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1, a także dla młodzieży z Gimnazjum nr 1 i z Zespołu Szkół Zawodowych. Rekolekcje prowadził nasz współbrat, o. Tadeusz Pawłowicz, proboszcz i gwardian z Przemyśla. Szczególnym akcentem tych duchowych ćwiczeń była Droga Krzyżowa odprawiona na placu przykościelnym w poniedziałek o godz. 20:00.

Na górę

W piątek, 4 marca, po Mszy św. wieczornej miało miejsce Wielkopostne Czuwanie Młodzieży. Przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji zebrana w naszym kościele młodzież i starsi rozważali modlitwę Pana Jezusa w Ogrójcu i Jego bolesną mękę podjętą z miłości dla nas, grzeszników, którzy staliśmy się jej przyczyną. Bogu niech będą dzięki za Jego miłosierną miłość, która wyraziła się najbardziej w podjęciu bolesnej męki i śmierci, a jej zwycięstwo ujawniło się w poranek wielkanocny!

Na górę

25-ta rocznica śmierci Br. Kazimierza Borkowskiego była okazją do modlitwy w jego intencji. W niedzielę, 6 marca o godz. 11:30 została odprawiona w jego intencji Msza św. zamówiona przez parafialny zespół Caritas, którego Patronem jest właśnie Br. Kazimierz. Po Mszy św. przy jego grobie o. Proboszcz odmówił Litanię za zmarłych i inne modlitwy w jego intencji, a przedstawiciele Caritas złożyli kwiaty.

Na górę

Św. Franciszek często rozważał Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nic dziwnego też, że w kościołach franciszkańskich właśnie krzyż znajduje się w głównym ołtarzu, a na ścianach bocznych stacje Drogi Krzyżowej. Tak jest w naszym bieckim kościele. W Wielkim Poście ten akcent pasyjny jest podkreślany w sposób szczególny. Oprócz Drogi Krzyżowej odprawianej w dni powszednie przed wieczorną Mszą św., odprawiamy Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16:00, a w piątkowe dopołudnia te nabożeństwa kumulują się tworząc tzw. „Piątki Marcowe”, w których wierni, także spoza parafii, chętnie i licznie uczestniczą. O godz. 8:30 śpiewane są Godzinki o Męce Pańskiej, o godz. 9:00 odprawiana jest uroczysta, śpiewana Droga Krzyżowa, o 10:00 przez Najświętszym Sakramentem Gorzkie Żale z kazaniem, a zakończeniem jest Msza św. z uczczeniem relikwii Krzyża św.

Na górę

W dniach 21-22 lutego w naszej wspólnocie klasztornej i parafialnej gościł o. Rufin Maryjka, przełożony prowincji zakonnej, do której należy klasztor biecki. O. Prowincjał dzielił z nami posiłki, spotkał się z każdym bratem na indywidualnej rozmowie, jak też z całą wspólnotą na wspólnej rekreacji, kapitule domowej i Mszy św. konwentualnej w poniedziałek wieczorem na zakończenia wizytacji. Po tej Mszy św. spotkał się z ministrantami oraz przedstawicielami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.>>>Galeria <<<

Na górę

11 lutego obchodzony jest światowy Dzień chorego. W naszej parafii z tej okazji na Mszy św. w niedzielę 14 o godz. 11:30 został udzielony sakrament namaszczenia chorych. Każdy z przyjmujących sakrament namaszczenia otrzymał obrazek Matki Bożej z Nazaretu podpisany przez ks. bpa Białogłowskiego ze słowami zaczerpniętymi z orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego.

Na górę

W dniach do 7 do 9 lutego w naszym kościele było Nabożeństwo Czterdziestogodzinne. W tych dniach po Mszach św. porannych (w niedzielę – przedpołudniowych) do Mszy św. wieczornej adorowaliśmy Pana Jezusa wystawionego w monstrancji. Chyba największą popularnością cieszył się czas około godz. 3:00 po południu. To znak, że bardzo sobie cenimy Boże miłosierdzie. To dobrze. Dobrze jest błagać miłosiernego Pana, który pozostał z nami w Eucharystii, o miłosierdzie dla nas i całego świata. >>>Galeria <<<

Na górę

W środę, 20 stycznia, o. Jakub Mentel z naszego klasztoru w Pińczowie odprawił Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. W kazaniu kapłan mówił o uzdrowieniu Bartymeusza. Po Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu. W czasie adoracji o. Jakub modlił się o pełnię zdrowia duchowego i fizycznego dla wszystkich uczestników liturgii i polecanych modlitwie. Zakończeniem liturgii było błogosławieństwo wiernych z nakładaniem rąk. >>>Galeria <<<

Na górę

Dzisiaj (17.01), po Mszy św. o godz. 10:00 dzieci z przedszkola przedstawiły w naszym kościele jasełka bożonarodzeniowe. Boże Narodzenie było i jest stałą inspiracją dla twórców usiłujących przedstawić tę tajemnicę, której nie można zrozumieć umysłem dorosłego, a zbliżyć się do niej można jedynie w postawie dziecka zdolnego do zdumienia i zachwytu. Paniom nauczycielkom z Gminnego Przedszkola w Bieczu dziękujemy za przypomnienie tej prawdy w przygotowanym przez nie przedstawieniu.>>>Galeria <<<

Na górę

Z inicjatywy i pod koordynacją o. Józefa Ślusarza 6 stycznia odbył się w Bieczu już drugi Orszak Trzech Królów. W organizację tego przedsięwzięcia oprócz naszej franciszkańskiej parafii włączyła się też parafia Bożego Ciała, Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Jadwigi Królowej, Biecki Dom Kultury, burmistrz Biecza i inne organizacje oraz wiele osób prywatnych. Dwa orszaki wyszły równocześnie z kościoła św. Anny i z kościoła Bożego Ciała i spotkały się w drodze na miejski rynek. W czasie przemarszu śpiewaliśmy kolędy. Kilka razy orszak zatrzymywał się, aby zobaczyć i wysłuchać sceny odrywane przez młodzież szkolną i starszych parafian. Sceny te ukazywały istotę i cel przyjścia Syna Bożego na świat, i różne sposoby przyjęcia Go przez różnych ludzi. Ta walka dobra ze złem toczyła się nie tylko w czasach przyjścia Pana Jezusa, ale trwa przez całe dzieje ludzkości. Na zakończenie orszaku przeprowadzony został konkurs z nagrodami dla uczestników marszu za najbardziej pomysłowy strój. Pogoda i nastroje dopisały. Zdjęcia z orszaku, które wykonał p. Mariusz Kozień, można zobaczyć w Galerii. Przy okazji dziękujemy mu za ich udostępnienie. >>>Galeria <<<

Na górę

W niedzielę 3 stycznia o godz. 15:00 odbyło się spotkanie opłatkowe grup parafialnych: Róż Różańcowych, Grupy Misyjnej, Koła Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu sobie nawzajem życzeń noworocznych mile spędziliśmy czas przy stole rozmawiając ze sobą i śpiewając kolędy.>>>Galeria <<<

Na górę

Zgodnie z zapowiedziami, w tym roku przy naszym kościele mamy pierwszą żywą szopkę. Jak można zobaczyć na zdjęciach w galerii, cieszyła się zainteresowaniem nie tylko dzieci.
Jak wiadomo, tradycja organizowania jasełek sięga do św. Franciszka, który uczynił to po raz pierwszy w 1223 r. w Greccio. Na miejsce wybrał grocie położoną na zboczu góry w malowniczej Umbrii. Kapłan odprawił Mszę św., w czasie której św. Franciszek, ponieważ był diakonem, przeczytał Ewangelią i wygłosił kazanie. Można się domyślać, że wół i osioł przy żłóbku posłużyły Biedaczynie z Asyżu jako wizualne elementy do pokazania z jednej strony realizmu przyjścia Jezusa Chrystusa na świat i wielkości Bożej miłości, która Go do tego skłoniła, a z drugiej do pokazania odpowiedzi, jaką dawał człowiek na miłość Boga i wciąż daje. Zwierzęta te to nawiązanie do słów proroka: „Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela, Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie” (Iz 1,3 BP). Św. Franciszek wołał: „Miłość nie jest kochana!”. A dzisiaj? Czy coś się zmieniło? >>>
Galeria <<<

Na górę


W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP na Mszy św. o godz. 18:00 o. Piotr poświęcił medaliki dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Kapłan zachęcił dzieci, aby oddały się Niepokalanej. Noszenie medalików i codzienna modlitwa do Matki Pana są wyrazem oddania się naszej niebieskiej Matce.

Na górę


W ostatnią niedzielę, 6 grudnia, odwiedził nas św. Mikołaj, a może raczej jego współczesny kolega rodem z Ameryki. Przyszedł on do naszego kościoła i po Mszy św. o godz. 10:00 rozdawał prezenty najmłodszym. Niektóre z pociech bały się Mikołaja, ale potrafiły przezwyciężyć swój strach. Opłaciło się! Mikołaj przyniósł prezenty. Okazało się, że nie taki straszny, jak się wydawało… >>>Galeria <<<

Na górę

Adwent, a jednocześnie nowy rok liturgiczny, rozpoczęliśmy w tym roku już w listopadzie - 28. dnia tego miesiąca. Od poniedziałku zaś Msza św. wieczorna odprawiana jest jako Msza św. o Matce Bożej czyli Roraty. Prowadzi je o. Piotr. Hasłem tegorocznych Mszy św. roratnich jest "Chrzest św. źródłem miłosierdzia". Hasło nawiązuje do 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz rozpoczynającego się 8. grudnia Roku Miłosierdzia. >>>Galeria<<<

Na górę

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Obchody miały również miejsce w naszej małej Ojczyźnie – Bieczu. Jednym z punktem uroczystości była Msza św. za Ojczyznę o godz. 11:30 w kościele św. Anny. Obok o. Placyda, który przewodniczył Mszy św., był obecny także kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ks. Krzysztof Panasowiec, który od 23 lat pracuje w Dolinie, w archidiecezji lwowskiej na Ukrainie. Przyjechał tu wraz z zespołem „Perła” z tamtejszej parafii. Organizacją obchodów kierował samorząd miejsko-gminny z burmistrzem Mirosławem Wędrychowiczem na czele, a jednym ze współorganizatorów był Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Strzeszynie. >>>
Galeria<<<

Na górę

„Ej, świecie, świecie…

To ty po to, cłeku marzys i staros się, coby syćko było jak najgeltowniejse, coby se własne zywobycie zapaskudzić? Po to som sobie przykazanio składos, coby cie potem zabiły?...

Ej, Jasiu, Jasiu! Nasarpołeś się, diabeł wi na co, utrudziłeś nadaremno, a syćko, co po tobie łostało, to trocha farbów na drzewnie, tyn klocek, co się nie gibo, i jo… niedostrugany Panbóg na wzór i podobieństwo twoje…”

To słowa Chrystusa z przedstawienia „Spowiedź w drewnie” autorstwa Jana Wilkowskiego, które mogliśmy obejrzeć w naszym kościele w niedzielę 08 listopada 2015 r. Słowa te pobudzają do refleksji. Co jest ważne w życiu człowieka? Co liczy się na pod wieczór życia? Co zostanie po człowieku, który odchodzi? Ten drewniany Chrystus to ostatnia, niedokończona praca ludowego rzeźbiarza – Jaśka, niedoskonałe dzieło niedoskonałego człowieka słucha jego spowiedzi z całego życia. Przeciw niemu (Jaśkowi) stają inne wykonane przez niego świątki, które oskarżają go o brak talentu. Koślawe, krzywe i nieudane wrzaskliwym, ale zgodnym chórem domagają się kary piekła dla swojego twórcy. Po jego stronie staje Frasobliwy, który pomimo tego, że sam jest „niedostrugany”, a więc daleko Mu do doskonałości, jednak bierze Jaśka w obronę. Mimo, iż miałby powód do potępiania go, wydaje wyrok ułaskawiający. Słowa oskarżeń czy obrony wypowiadane przez świątki wobec swojego twórcy nabierają dodatkowego znaczenia wziąwszy pod uwagę fakt, że aktorami tego przedstawienia są osoby niepełnosprawne. Frasobliwy Chrystus pobudza do zadumy i otwiera oczy na piękno, które dostrzegalne jest tylko sercem.

Bardzo serdecznie dziękujemy p. Marii P. Budzyńskiej, Teatrowi Ludzi Niepełnosprawnych i Fundacji Teatroterapia Lubelska oraz Burmistrzowi Biecza i Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu za zorganizowanie tego występu w naszym kościele. Zaś podziękowania za udostępnienie zdjęć z przedstawienia kierujemy do p. Haliny Gajda z Gazety Krakowskiej. >>>
Galeria<<<

Na górę

Zespół Szkół Nr 1 w Bieczu im. bpa Marcina Kromera obchodził dzisiaj (06. 11. 2015 r.) swoje święto. Z tej okazji o godz. 12:00 grono wychowawców i uczniowie zgromadzili się na Mszy św. w naszym kościele. Kolejnym punktem obchodów była akademia w kinie Farys. >>>Galeria<<<

Na górę

Dzisiaj (5 listopada 2015) stolarze przywieźli i ustawili drugi rząd ławek, co oznacza, że kościół odzyskał dawną symetrię. Teraz wierni, przychodzący do naszego kościoła, będą mieli takie same warunki do siedzenia czy klęczenia niezależnie od tego, po której stronie zajmą miejsca. >>>Galeria<<<

Na górę

Dzisiaj (4 listopada 2015 r.) po raz pierwszy w naszym kościele używaliśmy w czasie Mszy św. nowych lekcjonarzy. Lekcjonarze te mają taki sam układ jak poprzednie, to znaczy na każdy dzień mają dokładnie te same wersety biblijne, co poprzednie lekcjonarze. Różnią się tym, że są oparte na nowszym (piątym) wydaniu Biblii Tysiąclecia, podczas gdy poprzednie były oparte na drugim. Więcej na temat nowej edycji lekcjonarzy można przeczytać tutaj: Nowe lekcjonarze mszalne

Na górę

Wczoraj w jednej uroczystości uczciliśmy wszystkich Świętych. Dzisiaj dzień zaduszny – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Obchody tych dwóch dni ukazują nam tajemnicę Kościoła podzielonego na trzy kręgi: Kościół tryumfujący – zbawieni w niebie; Kościół cierpiący – zbawieni doznający oczyszczenia, aby móc oglądać Boga twarz w twarz i w końcu my, należący do Kościoła walczącego – wierni na ziemi, pielgrzymi w drodze do niebieskiej Ojczyzny. W nadziei – już jesteśmy zbawieni, ale wciąż starający się o zbawienie z bojaźnią i drżeniem, świadomi, że Boży skarb nosimy w glinianach naczyniach. Już zbawieni – bo Chrystus nas odkupił, ale jeszcze nie – bo wciąż jesteśmy w drodze.

Kiedy zastanawiałem się, jak symbolicznie przedstawić te trzy Kościoły i powiązania między nimi, przyszedł mi na myśl obraz drzewa mającego trzy konary. Tym pniem jest Pan Bóg, a Kościół tryumfujący, cierpiący i walczący – to trzy konary, który wyrastają z pnia. Bo podobnie jak nie ma konarów bez pnia, tak nie ma Kościoła bez Pana Boga. Bo to On i Jego miłość jest źródłem szczęścia zbawionych; oczyszcza dusze w czyśćcu i umacnia nas, pielgrzymów w codziennej walce o świętość, która oznacza nic innego, jak wybór dobra, a odrzucanie zła.

Jest każde porównanie kuleje, bo nie wyraża całej prawdy o Bogu i Kościołach w niebie, w czyśćcu i na ziemi. Bo ten obraz ukazuje prawdę, że wszystkie one czerpią z Boga, ale nie ukazuje wzajemnych powiązań. A takie są. I tak, my, żyjący na ziemi, możemy modlić się do świętych, a oni wstawiają się za nami. Podobnie jest z duszami cierpiącymi w czyśćcu. Możemy modlić się za nie, a one wstawiają się za nami. W ten sposób modlitwa za zmarłych jest wyrazem naszej miłości do nich, ale nie tylko, bo jest także wyrazem dobrze pojętej miłości własnej. >>>
Galeria<<<

Na górę

Uroczystość Wszystkich Świętych w Bieczu ma swoją tradycję. Jest nią wspólna, tzn. obu bieckich parafii, Msza św. na cmentarzu. W tym roku za liturgię była odpowiedzialna franciszkańska parafia św. Anny. O. Proboszcz przewodniczył Mszy św. i wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Mszy św. poprowadził procesję do pięciu ołtarzy, w czasie której odmawiano różaniec za zmarłych. Jak widać na zdjęciach - pogoda dopisała. >>>Galeria<<<

Na górę

Przychodzący w ubiegły tygodniu do naszego kościoła zauważyli w nim nowe ławki. Na razie tylko po prawej jego stronie. Ale jak zapewnił nas ich wykonawca, p. Waldemar Krygowski ze Strzeszyna, w ciągu miesiąca powinny pojawić się także po lewej stronie. Ławki są wygodne do siedzenia i klęczenia. Czy zachęcą do przychodzenia do kościoła? Gdyby tak było, cieszylibyśmy się bardzo.
Niezależnie od tego, jaki wpływ będą miały nowe ławki na uczestnictwo w nabożeństwach, bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Nasze szczególna wdzięczność zwrócona jest w stronę tych osób, które przeprowadziły zbiórkę pieniędzy na ten cel. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać! >>>
Galeria<<<

Na górę


Dnia 29 lipca 2015 r. odbyła się wycieczka Liturgicznej Służby Ołtarza do Lublina, która składała się z 15 uczestników: dziesięciu ministrantów, troje rodziców, br. Dariusz i o. Józef.
Do Lublina przyjechaliśmy około godziny 10-tej, rozpoczynając zwiedzanie akademickim akcentem – udając się na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Następnie przeszliśmy na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie oprowadziła nas pani dr Lidia K. Jaskuła - Rzecznik Prasowy KUL. Mieliśmy okazję zwiedzić aulę oraz sale wykładowe – w tym słynną salę, w której przez niemal ćwierć wieku wykładał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Następnie zwiedziliśmy Muzeum KUL oraz Kościół Akademicki KUL i udaliśmy się w stronę starego miasta zatrzymując się na Placu Litewskim. Na Krakowskim Przedmieściu dużym zainteresowaniem ministrantów cieszył się koziołek-fontanna. Mijając Nowy Ratusz zatrzymaliśmy się na Placu Łokietka przy Bramie Krakowskiej skąd udaliśmy się do Archikatedry Lubelskiej. W katedrze oglądaliśmy kopię Całunu Turyńskiego oraz modliliśmy się przed Cudownym obrazem Matki Bożej, który zasłynął z cudu do którego doszło 3 lipca 1949 r., kiedy to na obliczu Matki Bożej zauważono krwawe łzy.
Kolejnym punktem programu była wieża Trynitarska, w której obecnie mieści się Muzeum Archidiecezjalne z tarasem widokowym. Po pokonaniu 207 schodów mogliśmy podziwiać panoramę Lublina z wysokości 40 metrów. Z wieży udaliśmy się na Rynek, gdzie usytuowany jest Stary Ratusz – trybunał koronny, skąd ulicą Grodzką przeszliśmy na Plac Farny, gdzie z kamieni fundamentów po byłym kościele św. Michała Archanioła roztacza się przepiękny widok na Zamek.
Po obejrzeniu Bramy Grodzkiej była krótka przerwa na lody, po czym zwiedziliśmy Zamek Lubelski oraz przepiękną Kaplicę Trójcy Świętej, która stanowi zabytek w skali międzynarodowej. Po dość długim pobycie w zamku przyszedł czas na dłuższą przerwę (dla niektórych upragnioną?), podczas której posililiśmy się, dzięki czemu z zapasem świeżych sił mogliśmy ruszyć dalej.
Ostatnim miejscem do którego się udaliśmy, był obóz koncentracyjny na Majdanku. Miejsce holokaustu zrobiło wrażenie nie tylko na dorosłych, ale także na wielu młodszych uczestnikach wycieczki. W podróż powrotną wyruszyliśmy po godzinie 18-tej. Po nieco długiej i nużącej jeździe do Biecza, na miejscu byliśmy o godzinie 23-ej. >>>
Galeria<<<

Na górę

W dniu 22 czerwca na terenie ogrodu przyklasztornego zostało oddane do użytku boisko do siatkówki. Uroczystego otwarcia dokonał o. Tomasz, proboszcz naszej parafii. Oczywiście dla uczczenia tak radosnego dla młodzieży i dzieci wydarzenia nie mogło zabraknąć szampana. Teraz mamy boisko z prawdziwego zdarzenia, gdzie mogą przychodzić dzieci i młodzież, aby aktywnie i bezpieczne przeżywać wolny czas. >>>Galeria<<<

Na górę

W dniach 20-21 czerwca uczestniczyliśmy w pielgrzymce autokarowej do Torunia, Lichenia i Kalisza. Wśród uczestników byli zarówno parafianie z parafii św. Anny, jak i też grupa osób spoza parafii. Wyjechaliśmy z parkingu przykościelnego krótko po 23:00 w piątek, 19. czerwca, autokarem firmy „Hesta” z Jasła.

W sobotę rano dotarliśmy do Torunia, gdzie o godz. 8:30 uczestniczyliśmy we Mszy św. w po-franciszkańskim, gotyckim kościele Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Drelichowskiego, męczennika – więźnia obozu koncentracyjnego w Dachau. Po Mszy św. spotkaliśmy się z parafianką tamtejszej parafii, p. Jadwigą Szlak, która opowiedziała nam pokrótce o kościele, a następnie zabrała nas na spacer po rynku w Toruniu połączonym ze zwiedzaniem niektórych zabytków, takich jak ratusz, dom M. Kopernika, krzywa wieża.

Po powrocie do autokaru udaliśmy się do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, po której oprowadził nas jeden ze studentów piątego roku dziennikarstwa. Zwiedzanie zaczęliśmy od kaplicy, następnie przeszliśmy do biblioteki, a później do sali z różnymi przyrządami do ćwiczeń gimnastycznych. Po wyjściu z budynku mogliśmy podziwiać z zewnątrz będący w budowie kościół – votum wdzięczności za św. Jana Pawła II. Następnym punktem programu było zwiedzanie Radia Maryja, po którym oprowadzał nas p. Andrzej. Niestety, tylko mała grupka przedstawicieli mogła udać się do studia. Po wizycie w rozgłośni udaliśmy się na obiad do Domu Pielgrzyma im. Św. Jana Pawła II, po którym udaliśmy się w drogę do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski.

Po przybyciu do Lichenia udaliśmy się do bazyliki, gdzie o godz. 18:00 uczestniczyliśmy w modlitwie różańcowej. Następnie pojechaliśmy do domu noclegowego „7 Dni” prowadzonego przez państwo Bożenę i Krzysztofa Grzeszczak. Tam zjedliśmy kolację, i po rozlokowaniu wszystkich uczestników pielgrzymki, pieszo wróciliśmy do sanktuarium na Apel Maryjny zakończony procesją ze świecami wokół placu przed kościołem. W tym nabożeństwie uczestniczyło około 2 000 wiernych. Po powrocie do hotelu udaliśmy się na wypoczynek. Dla większości była to bardzo dobrze przespana noc. Ale wypoczynek nie był długi, gdyż już o godz. 7:15 czekało na nas śniadanie, po którym udaliśmy się pod kościół św. Doroty, skąd do autokaru zabraliśmy przewodniczkę i od Lasu Grąblińskiego rozpoczęliśmy zwiedzanie licheńskiego sanktuarium. Pochodząca z Lichenia p. Alina od dzieciństwa była świadkiem rozwoju sanktuarium, dlatego mogła nam opowiedzieć nie tylko rzeczy, o których dowiedziała się z książek, ale także i przede wszystkim te, których była naocznym świadkiem. Jej bardzo zaangażowany sposób oprowadzania zdobył uznanie wszystkich uczestników pielgrzymki.

Kolejnym punktem w programie pielgrzymki było uczestnictwo we Mszy św. o godz. 12:00 w bazylice, po czym udaliśmy się na obiad do Domu Pielgrzyma „Arka”. Po obiedzie był czas wolny, który większość uczestników wykorzystała w celu udania się na punkt widokowy. Okolice bazyliki oglądane z wysokości 114 m. robią wrażenie! Tak, po tym ostatnim „rzuceniu okiem” po okolicy bazyliki, o godz. 15:00 udaliśmy się w dalszą drogę, teraz do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, po którym oprowadził nas proboszcz, ks. prałat Jacek Plota. To był ostatni punkt w programie naszej pielgrzymki. Po poleceniu się św. Józefowi wyruszyliśmy w drogę powrotną, którą zakończyliśmy już po północy, a dokładniej ok. godz. 1:30, w poniedziałek, 23. czerwca.

To był piękny czas wypełniony modlitwą i dobrą atmosferą. Bogu niech będą dzięki! >>>
Galeria<<<

Na górę


14 maja 2015 r. przybył do naszej parafii ks. biskup Jan Wątroba. Celem jego odwiedzin była kanoniczna wizytacji parafii, którą każdy biskup stojący na czele diecezji jest zobowiązany przeprowadzić raz na pięć lat.

Program wizytacji:
7:45 – przywitanie na Placu Misyjnym, przekazanie kluczy do kościoła i procesyjne przejście do kościoła;
8:00 – Msza św., w czasie której ks. Biskup skierował do wiernych słowo Boże;
10:00 – ks. Biskup udał się do szkół na terenie parafii. Tam spotkał się z gronem nauczycielskim i uczniami;
14:30 – odwiedziny chorych, rodziny wielodzietnej oraz rodziny, z której wywodzi się kapłan;
17:00 – spotkanie z przedstawicielami grup parafialnych;
18:00 – Msz św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii;
19:30 – uroczysta kolacja z księżmi z dekanatu. >>>
Galeria<<<

Na górę


Powrót do treści | Wróć do menu głównego
stat4u